Determinisme geogràfic, agents i factors de producció