Les civilitzacions hidràuliques 2 ( Egipte i Mesopotamia). L’organització social.

Les civilitzacions hidràuliques. L’organització social a Mesopotàmia En aquesta unitat podràs estudiar com s'organitzava la societat a la civiltizaió hidràulica de Mesopotàmia. També estudiaràs aquests aspectes: Com s'organitzava la societat…

Continue Reading Les civilitzacions hidràuliques 2 ( Egipte i Mesopotamia). L’organització social.