Vectors i Rectes 1

La geometria analítica és la part de les matemàtiques que fa ús de l'àlgebra per descriure i analitzar figures geomètriques. S’utilitza un sistema de coordenades cartesianes, en el qual un punt del pla queda determinat per dos nombres reals, que són…

Continueu llegintVectors i Rectes 1

Vectors I Rectes 2

La geometria analítica és la part de les matemàtiques que fa ús de l'àlgebra per descriure i analitzar figures geomètriques. S’utilitza un sistema de coordenades cartesianes, en el qual un punt del pla queda determinat per dos nombres reals, que són…

Continueu llegintVectors I Rectes 2