El predicado. Tipos de predicado: el predicado nominal.

Materials tercer d’ESO

El predicado. Tipos de predicado: el predicado nominal.

Professor/a: Antonia Rísquez

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te: