• – 10 Errores comunes
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Castellà
 • – 9 Las oraciones activas y pasivas
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Castellà
 • – 8 Textos normativos e instructivos
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Castellà
 • – 7 Textos expositivos: tipos y estructuras
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Castellà
 • – 6 Textos periodísticos: la entrevista
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Castellà
 • – 5 El verbo: las conjugaciones y las perífrasis verbales
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Castellà
 • – 3 El diálogo: formal e informal
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Castellà
 • – 2 La estructura de la oración: el sintagma verbal, adjetival y preposicional
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Castellà
 • – 1 La derivación: prefijos y sufijos
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Castellà
 • – 10 Errors més comuns: aleshores/a les hores, alhora/a l’hora, almenys/ al menys, apart/a part, apunt/ a punt…
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs:
  Assignatura: Català
 • – 9 Els connectors textuals
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Català
 • – 8 La descripció
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Català
 • – 7 La narració
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Català
 • – 6 El text instructiu
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Català
 • – 5 El text argumentatiu
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Català
 • – 3 El complement predicatiu i l’atribut
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Català
 • – 2 Els complements circumstancials. Els adverbis i locucions adverbials
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Català
 • – 1 El complement directe, indirecte i preposicional
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Català
 • – 4 Forces magnètiques: tipus d’imans
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 4 Les forces elèctriques:
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 4 Les forces elèctriques:
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 3 Les forces elèctriques
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 4 Força gravitatòria
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 3 Les reaccions químiques:
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 2 Les reaccions químiques:
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 12 Eficència energètica
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 11 Transferència de l’energia:
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 10 Transferència d’energia
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 9 L’energia:
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 8 L’energia:
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 7 El moviment:
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 6 El moviment: Moviment rectilini uniformement accelerat.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 5 El moviment: Magnituts
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 4 Les forces: La presió
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 3 Les forces: Màquines simples
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 2 Les forces: Mesures i representació gràfica
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 1 Les forces: Tipus
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 5 El sector terciari
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 4 El sector secundari
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 3 El sector primari
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 2 Economia de mercat i economia virtual
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 1 Determinisme geogràfic, agents i factors de producció
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 10 L’explotació comercial de les roques
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Biologia i Geologia
 • – 9 Els Minerals i les seves propietats.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Biologia i Geologia
 • – 8 La Geosfera
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Biologia i Geologia
 • – 7 La contaminació de l’aigua, el tractament de l’aigua métodes de depuració i potabilització
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Biologia i Geologia
 • – 6 La Hidrosfera:
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Biologia i Geologia
 • – 5 Els fenòmen atmosférics
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Biologia i Geologia
 • – 4 La Terra i els subsistemes
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Biologia i Geologia
 • – 3 La Terra i la Lluna
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Biologia i Geologia
 • – 8 La matèria: Radioactivitat
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 7 La matèria: Introducció a la formulació inorgànica
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 8 Model cineticomolecular: Pressió dels gasos, difusió. Dilatació
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 10 Operacions amb nombres enters.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Matemàtiques
 • – 9 Operacions combinades nombres naturals, ús dels parèntesi.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Matemàtiques
 • – 8 Operacions amb nombres decimals.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Matemàtiques
 • – 7 Els nombres decimals.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Matemàtiques
 • – 6 Les fraccions superiors a la unitat.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Matemàtiques
 • – 5 Fraccions equivalents (ampliació i simplificació).
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Matemàtiques
 • – 4 Interpretació i representació de fraccions.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Matemàtiques
 • – 2 Nombres primers
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Matemàtiques
 • – 1 Nombres naturals i enters
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Matemàtiques
 • – 5 Velocitats de la reacció i factors
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 10 La materia: Realitzar taula
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 9 La materia: Isòtops i radiació
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Física i Quimica
 • – 11 Ciència i art al segle XIX i inicis del segle XX.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 5 Nacionalismes i el catalanisme polític
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 4 Liberalisme i revolucions burgeses (s.XVIII-s.XIX).
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 3 La revolució industrial a Anglaterra i la seva extensió per Europa. Conseqüències per a Espanya
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 2 La guerra de Successió espanyola, origen i conseqüències
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 1 Del feudalisme medieval al liberalisme en l’Edat moderna. La il·lustració i la Catalunya del segle XVII
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 8 Espanya a l’Edat Moderna i la contrareforma a Espanya
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 7 Europa a l’Edat Moderna, economia i reforma protestant
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 6 Europa a l’Edat Moderna, tipus de govern i conflictes polítics
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 5 Repercussions per Espanya de la conquesta
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 4 La Conquesta
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 3 Descobriment i exploració d’Amèrica conquesta d’Amèrica
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 2 Amèrica precolombina
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 10 Propiedades del texto: coherencia y cohesión
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Castellà
 • – 9 Clasificación de la oración compuesta: coordinada y yuxtapuesta
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Castellà
 • – 8 Clasificación de la oración simple: transitiva e intransitiva, reflexiva y recíproca
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Castellà
 • – 7 Clasificación de la oración simple: atributiva y predicativa, activa y pasiva
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Castellà
 • – 6 El análisis morfológico
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Castellà
 • – 5 Técnicas para la producción de textos escritos
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Castellà
 • – 4 Normas básicas de la comunicación oral. La producción de textos orales
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Castellà
 • – 10 Errores ortográficos más comunes: B/V, G/J
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Castellà
 • – 9 Los determinantes 2
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Castellà
 • – 5 Estructura y características de la carta y el correo electrónico
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Castellà
 • – 4 Abreviaturas, siglas, acrónimos y extrangerismos
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Castellà
 • – 11 Reptes del món el que vivim 3. Els desafiaments de les societats.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 10 Reptes del món el que vivim 2. La interculturalitat.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 9 Reptes del món el que vivim. Vídeo introductori.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 8 Les ciutats 3. Reptes de les ciutats actuals.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 7 Les ciutats 2. Tipus de ciutats.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 6 Les ciutats. Vídeo introducció a la gegografia urbana.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 5 La població a Catalunya i Espanya 2. Els reptes del món actual: envelliment, despoblació, etc.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 4 La població a Catalunya i Espanya. Vídeo introducció a les xifres.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 3 Els moviments de la població 3. Els principals fluxos de població.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 2 Els moviments de la població 2. Les migracions, per què, etc.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 1 Els moviments de la població. Vídeo introducció població al món.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 13 Anàlisi quantitatiu en geografia 3. Utilitat de la demografia.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 10 L’art medieval cristià 3. Gòtic.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 8 L’art medieval cristià. Introducció a l’estudi de l’art.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 7 Els regnes medievals a Catalunya 4. El darrer rei català.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 6 Els regnes medievals a Catalunya 3. Creació de la Corona d’Aragó.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 5 Els regnes medievals a Catalunya 2. L’ expansionisme.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 4 Els regnes medievals a Catalunya. Origen dels regnes catalanas.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 3 Els regnes medievals a Espanya 3. Els reis catòlics.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 2 Els regnes medievals a Espanya 2. Les diverses aliances.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 1 Els regnes medievals a Espanya. Els diferents regnes.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 10 Els regnes musulmans 3. L’islam a la península ibèrica.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 9 Els regnes musulmans 2. El llegat de l’islam.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 8 Els regnes musulmans. Vídeo introductori.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 7 El feudalisme 3. El funcionament d’un feu.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 6 El feudalisme 2. Els tipus de senyors feudals.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 5 El feudalisme. Vídeo introductori del sistema feudal.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 4 La creació dels primers regnes medievals 3. Els Carolingis.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 3 La creació dels primers regnes medievals 2. Els regnes germànics.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 2 La creació dels primers regnes medievals. Vídeo introductori amb l’explicació de la caiguda de Roma.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 1 Introducció a la història. Repàs dels temps històrics i repàs dels principals treballats al curs anterior.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 11 Els romans 3. Els romans a Hispania.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 9 Els romans. El llegat de roma.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 8 La civilització grega 5. Els jocs olímpics.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 7 La civilització grega 4. L’art.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 10 La Prehistòria 3: la metodologia científica aplicada a l’estudi de la història.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 9 La Prehistòria 2: l’arqueologia i les restes que apareixen.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 7 Introducció a la metodologia històrica. El temps històric i les fonts de la història.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 6 Els paisatges de Cataluna i el Món 3. Video d’un paisatge singular de catalunya.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 5 Els paisatges de Cataluna i el Món 2. Tipus de paisatges al món.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 4 Els paisatges de Cataluna i el Món: què és un paisatge i tipus que hi ha.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 3 Els climes de Catalunya i el Món 3. Anàlisi de climogrames.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 10 L’Atmosfera i el clima: climograma.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 9 L’Atmosfera i el clima: tipus de clima.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 8 L’Atmosfera i el clima: factors del clima.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 7 L’hidroesfera: explicació del curs dels rius.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 6 L’hidroesfera: introducció a tipus de masses d’aigua.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 5 L’escorça terrestre Pedosfera: agents del relleu.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 4 L’escorça terrestre Pedosfera: introducció dels tipus de relleu.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 3 El planeta terra i la seva representació: els fusos horaris.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Geografia i Història
 • – 10 El sistema limfàtic. Morfologia i funcions de cadascun dels seus elements. Connexió entre el sistema circulatori i el sistema limfàtic.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Biologia i Geologia
 • – 9 Mesura del pols i la pressió sanguínia. Malalties del aparell circulatori. Tipus , causes, signes i símptomes.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Biologia i Geologia
 • – 1 Nombres Reals: recta dels nombres reals i nombres decimals.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Matemàtiques
 • – 10 Àlgebra 4. Identitats notables.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Matemàtiques
 • – 9 Àlgebra 3. Factorització.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Matemàtiques
 • – 8 Àlgebra 2. Fraccions algebraiques.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Matemàtiques
 • – 7 Àlgebra 1. Llenguatge algebraic: Monomis i polinomis
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Matemàtiques
 • – 1 Nombres Enters i Racionals 1. Tipus de nombres i representació en la recta numèrica, operacions d’enters.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Matemàtiques
 • – 5 Present perfect 3.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Anglès
 • – 2 Modal verbs.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Anglès
 • – 7 Adjectives -ed and -ing.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Anglès
 • – 6 Adjectives and Prepositions.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Anglès
 • – 5 Future: Going to o Will? Part 1. (la part 2 es fa a 3er d’ESO)
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Anglès
 • – 4 Present Continuous and Be Going To.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Anglès
 • – 3 Present Simple and Continuous (amb significat de futur).
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Anglès
 • – 2 Past Simple and Past Continuous 2.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Anglès
 • – 9 Comparatives.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Anglès
 • – 8 Subject questions.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Anglès
 • – 7 Question Words.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Anglès
 • – 6 Adverbs of Frequency.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Anglès
 • – 5 Quantifiers and Uncountables.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Anglès
 • – 4 There is/are.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Anglès
 • – 3 Present Simple vs. Present Continuous 2.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Anglès
 • – 10 La argumentación.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Castellà
 • – 8 Tipos de estrofas.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Castellà
 • – 7 El verso y la rima.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Castellà
 • – 6 La formación de palabras: derivación, composición, parasíntesis, formación de siglas y acrónimos.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Castellà
 • – 5 Los fenómenos semánticos: polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Castellà
 • – 4 El análisis sintáctico.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Castellà
 • – 11 Literatura medieval: la lírica tradicional, el mester de juglaría y el mester de clerecía.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Castellà
 • – 10 Errores ortográficos más comunes.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Castellà
 • – 9 Elaboración de textos: los conectores.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Castellà
 • – 7 Elaboración de textos: denotación y connotación; sinónimos y antónimos; anáfora e hiperónimo.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Castellà
 • – 10 Símbols fonètics
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Català
 • – 9 Registres lingüístics segons la situació comunicativa
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Català
 • – 8 Recursos estilístics i retòrics
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Català
 • – 7 Temes i subgèners literaris: tòpics
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Català
 • – 6 Citacions, referències i hipervincles
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Català
 • – 5 Elaboració de quadres sinòptics
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Català
 • – 4 Idees principals i secundàries dels textos
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Català
 • – 2 Excepcions de les normes ortogràfiques 2
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Català
 • – 1 Excepcions de les normes ortogràfiques 1
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Quart
  Assignatura: Català
 • – 10 L’adequació lèxica i els registres lingüístics.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Català
 • – 9 La crònica i l’entrevista.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Català
 • – 8 La notícia i el reportatge.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Català
 • – 7 Verbs irregulars i formes no personals.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Català
 • – 6 Els complements del verb
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Català
 • – 5 L’accent diacrític i repàs d’accentuació.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Català
 • – 4 Oració transitiva i intransitiva.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Català
 • – 3 Verbs transitius i intransitius.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Català
 • – 2 Oració activa i oració passiva.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Català
 • – 1 Identificador i ús reflexiu de connectors textuals (distributius, d’ordre, contrast, explicació i causa).
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Tercer
  Assignatura: Català
 • – 10 Errors més comuns: hem/em/amb, ha/a, hi/i.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Català
 • – 9 El diàleg.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Català
 • – 8 L’entrevista.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Català
 • – 6 L’adverbi, les conjuncions i les preposicions.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Segon
  Assignatura: Català
 • – 10 Errors ortogràfics més comuns: hi/ i, es/és,…
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Català
 • – 8 La descripció.
  Còdi vídeo formació didàctica:
  Curs: Primer
  Assignatura: Català