Pas 1. Registre portal Pas 2. Nivell de subscripció Pas 3. Crear fitxa centre

Crear compte

Primer necessites crear un compte per poder utilitzar el portal

Dades personals