UNITAT FORMATIVA – Trigonometria 2.

«

Welcome to your UNITAT FORMATIVA - Trigonometria 2.

01. En un plànol d’escala 1 : 40, quines mides tindrà una taula rectangular de 0,96 m x 0,72 m?. Posa les dues respostes en la forma x cm - y cm.

02. Calcula el valor de la x de la figura.

Add description here!

03. Calcula el valor de la x i de la y en la figura. Posa les dues respostes en la forma x cm - y cm.

Add description here!

04. Calcula el valor de la x de la figura.

Add description here!

05. Calcula l’apotema d’un hexàgon regular el costat del qual mesura 2,80.

06. Calcula el valor de la x de la figura.

Add description here!

07. L’interior del senyal de tràfic és un triangle equilàter de 74 cm de costat. La línia que separa la zona blanca de la negra es una altura. Quant mesura aquesta altura ?. Donar el resultat arrodonit a 2 decimals.

Add description here!

08. En una urbanització s’han protegit 310 finestres quadrades de 126 cm de costat amb una cinta adhesiva especial, com es veu en la figura. Quants metres de cinta s’han empleat ?. Donar el resultat en metres i arrodonit a dos decimals.

09. Una escala de 3,7 m de longitud es troba recolzada en una paret, quedant el peu a 1,5 m d’ella. A quina altura arriba l’escala sobre la paret ?. Donar el resultat arrodonit a 2 decimals.

Add description here!

10. En un mapa a escala 1:150.000, la distància entre dos punts és de 3,5 cm. Quina és la distància real entre ells ?. Donar el resultat en km arrodonit a dos decimals.

Deixa un comentari