UNITAT FORMATIVA 8 – Reaccions de neutralització.

«

Welcome to your UNITAT FORMATIVA 8 - Reaccions de neutralització.

Amb aquest test podreu repassar tot el que fa falta saber per afrontar amb garanties les reaccions de neutralització.

01. Digues quina de les següents substàncies pot actuar com a antiàcid per a l'estómac ?

02. Quina de les següents substàncies no intervé en totes les reaccions de neutralització ?

03. Les valoracions àcid-base es denominen també ....

04. Amb quin dels següents procediments determinaries la concentració desconeguda d'una base ?

05. Quin dels següents materials és millor no utilitzar en una volumetria ?

06. Les corbes de valoració s'obtenen representant ......

07. De quin factor no depèn la forma d'aquestes corbes ?

08. Quin és l'indicador més adient per a valoracions d'espècies fortes amb valorants forts ?

09. El pH del punt final correspon al moment en què ....

10. El pH del punt d'equivalència correspon al moment en què ....

11. A quin valor de pH s'arriba al punt d'equivalència quan valorem un àcid fort amb una base forta ?

12. A quin valor de pH s'arriba al punt d'equivalència quan valorem un àcid dèbil amb una base forta ?

13. A quin valor de pH s'arriba al punt d'equivalència quan valorem un base dèbil amb un àcid fort ?

14. El catió amoni NH4+ diries que és ......

15. Assenyala la base forta entre les substàncies següents :

16. Què tenen en comú el catió amoni NH4+ i l'anió acetat CH3COO- ?

Deixa un comentari