UNITAT FORMATIVA 8 – Equacions 3 – Sistemes de dues equacions amb dues incògnites.

«

Welcome to your UNITAT FORMATIVA 8 - Equacions 3 - Sistemes de dues equacions amb dues incògnites.

01. En Carles té 36 anys més que el seu fill. Quines edats tenen en Carles i el seu fill si d’aquí a 4 anys l’edat d’en Carles serà 3 vegades la del seu fill?

02. Dos nombres sumen 48. Si sumem 4 al quocient que s’obté en dividir un per l’altre el resultat dóna 9. De quins nombres estem parlant?

03. La suma de les dues xifres d’un nombre és 8. Si invertim l’ordre de les dues xifres, la diferència és 36. De quin nombre es tracta?

04. Fa quatre anys, en Jordi tenia tres vegades l’edat del seu germà David. Si en Jordi tingués 9 anys més i en David dos menys, l’edat del més gran seria quatre vegades la del més petit. Quina edat té cada un?

05. A veure una pel·lícula hi han anat 100 persones entre homes i dones. Abans d’acabar la pel·lícula han sortit 10 homes i, aleshores, ha quedat el doble nombre de dones que d’homes. Quants homes i dones han anat al cine?

06. Resol el següent sistema pel mètode de substitució.

Add description here!

07. Resol el següent sistema pel mètode de substitució.

Add description here!

08. Resol el següent sistema pel mètode de substitució.

Add description here!

09. Resol el següent sistema pel mètode d'igualació.

Add description here!

10. Resol el següent sistema pel mètode d'igualació.

11. Resol el següent sistema pel mètode d'igualació.

Add description here!

12. Resol el següent sistema pel mètode de reducció.

Add description here!

13. Resol el següent sistema pel mètode de reducció.

Add description here!

14. Resol el següent sistema aplicant el mètode de reducció dues vegades, una per a cada incògnita.

Add description here!

15. Resol el següent sistema pel mètode que vulguis.

Add description here!

16. Resol el següent sistema pel mètode que vulguis.

Add description here!

Deixa un comentari