UNITAT FORMATIVA 5 – Polinomis i fraccions 4 – Fraccions algèbriques.

«

Welcome to your UNITAT FORMATIVA 5 - Polinomis i fraccions 4 - Fraccions algèbriques.

En aquests qüestionari s'han d'utilitzar tots els coneixements adquirits en les tres unitats formatives anteriors. Per tant, resulta convenient haver confeccionat un formulari-resum de tota la matèria referent a polinomis, ja que s'haurà de sumar, restar, multiplicar i dividir. Per tal de saber com expressar el resultat, consultar la il·lustració adjunta.

01. Simplifica al màxim la següent fracció algèbrica.

Add description here!

02. Simplifica al màxim la següent fracció algèbrica.

Add description here!

03. Simplifica al màxim la següent fracció algèbrica.

Add description here!

04. Simplifica al màxim la següent fracció algèbrica.

Add description here!

05. Simplifica al màxim la següent fracció algèbrica.

Add description here!

06. Efectua les següents operacions simplificant al màxim el resultat.

Add description here!

07. Efectua les següents operacions simplificant al màxim el resultat.

Add description here!

08. Efectua les següents operacions simplificant al màxim el resultat.

Add description here!

09. Efectua les següents operacions simplificant al màxim el resultat.

Add description here!

10. Efectua les següents operacions simplificant al màxim el resultat.

Add description here!

11. Efectua les següents operacions simplificant al màxim el resultat.

Add description here!

12. Efectua les següents operacions simplificant al màxim el resultat.

Add description here!

13. Efectua les següents operacions simplificant al màxim el resultat.

Add description here!

14. Efectua les següents operacions simplificant al màxim el resultat.

Add description here!

15. Efectua les següents operacions simplificant al màxim el resultat.

Add description here!

Deixa un comentari