UNITAT FORMATIVA 4 – Polinomis i fraccions 3 – Ruffini.

«

Welcome to your UNITAT FORMATIVA 4 - Polinomis i fraccions 3 - Ruffini.

01. Utilitzant la Regla de Ruffini, determina el residu de la divisió següent.

Add description here!

02. Utilitzant la Regla de Ruffini, determina el residu de la divisió següent.

Add description here!

03. Utilitzant la Regla de Ruffini, determina el residu de la divisió següent.

Add description here!

04. Utilitzant la Regla de Ruffini, determina el residu de la divisió següent.

Add description here!

05. Utilitzant la Regla de Ruffini, determina el residu de la divisió següent.

Add description here!

06. Determina el quocient de la divisió següent utilitzant la regla de Ruffini.

Add description here!

07. Determina el quocient de la divisió següent utilitzant la regla de Ruffini.

Add description here!

08. Determina el quocient de la divisió següent utilitzant la regla de Ruffini.

Add description here!

09. Factoritza el polinomi següent utilitzant la regla de Ruffini i el Teorema del Residu

Add description here!

10. Factoritza el polinomi següent utilitzant la regla de Ruffini i el Teorema del Residu

Add description here!

11. Factoritza el polinomi següent utilitzant la regla de Ruffini i el Teorema del Residu

Add description here!

12. Factoritza el polinomi següent utilitzant la regla de Ruffini i el Teorema del Residu

Add description here!

Deixa un comentari