UNITAT FORMATIVA 3 – Polinomis i fraccions 2. Factorització i divisibilitat.

«

Welcome to your UNITAT FORMATIVA 3 - Polinomis i fraccions 2. Factorització i divisibilitat.

Add description here!

Add description here!

Add description here!

Add description here!

Add description here!

06. Quin dels següents valors no és una possible arrel del polinomi següent ?

Add description here!

Add description here!

09. Escriu dos divisors del següent polinomi, entre parèntesis i separats per ;.

Add description here!

           

Add description here!

Add description here!

Add description here!

Add description here!

Add description here!

Deixa un comentari