UNITAT FORMATIVA 3 – Configuracions electròniques i Taula Periòdica

«

Benviguts a UNITAT FORMATIVA 3 - Configuracions electròniques i Taula Periòdica

Amb aquest test us podreu posar a prova pel que fa a les configuracions electròniques dels àtoms i tota la informació que se'n pot extreure. és molt recomanable que no contesteu a sorts, sinó que feu els exercicis en brut en un paper i, un cop tingueu el resultat, escolliu la resposta correcta. Endavant i molts ànims !!!

01. Com s'anomena la teoria en què es basa el Model Actual de l'àtom ?

Add description here!

02. Com es deia el científic que va fer la contribució principal ?

03. Es diu que l'àtom està quantitzat. Què significa aquesta expressió ?.

04. Què tenen en comú els elements de la Taula Periòdica que es troben en una mateixa columna ?.

05. Què tenen en comú els elements de la Taula Periòdica que es troben en una mateixa fila ?

06. Quin tipus d'orbital tenen en comú tots els nivells d'energia ?

07. Quin dels següents orbitals no pot existir en el nivell d'energia corresponent a n = 3 ?

08. En quin dels següents tipus d'orbitals hi caben com a màxim 14 electrons ?

09. Quin dels següents orbitals té més energia ?

10. Els electrons al voltant de l'àtom, en el Model Actual, els podem trobar en unes zones, al voltant del nucli, que representen aquelles localitzacions amb una probabilitat més alta. Com s'anomenen ?

11. Quants electrons en total hi caben en el nivell 4 ?

12. L'alumini té Z=13. Quines són la seva configuració i valència més típica ?.

13. El magnesi té Z= 12 i el Brom té Z = 35. A partir de les configuracions electròniques, dedueix quina és l'estequiometria del compost binari més probable que formaran.

14. En certa manera, podríem dir que la reactivitat d'un àtom de metall es mesura a partir de la facilitat amb què un electró pot ser arrencat de la seva capa de valència. Guiant-te pel que saps dels models atòmics, quin dels següents metalls alcalins diries que és el més reactiu ?

15. Disposem de les configuracions electròniques de 4 elements de la Taula Periòdica : A (1s2 2s1) ; B (1s2 2s2 2p5) ; C (1s2 2s2 2p6) ; D (1s2 2s2 2p6 3s1). Assenyala la resposta correcta.

Deixa un comentari