L’oració: subjecte i predicat, sintagma nominal, verbal i adjectival.

«

Bienvingut/da al qüestionari on repassarem l'oració: subjecte i predicat, sintagma nominal, verbal i adjectival.

Per a comprovar si has entès i assimilat els conceptes treballats sobre aquest tema et proposem contestar les següents preguntes.

Deixa un comentari