Les consonants: l·l, essa sorda i sonora.

«

Bienvingut/da al qüestionari de les consonants on repassarem la "l·l", l'essa sorda i l'essa sonora!

 

Per a comprovar si has entès i assimilat els conceptes treballats sobre aquest tema et proposem contestar les següents preguntes.

Deixa un comentari