FQ_2ESO_TècniquesDeSeparació

«

Benvinguts/des al test: FQ_2ESO: Tècniques de separació

en aquest test trobareu respostes de múltiple opció, desplegables i escollir la resposta correcta,

Sort!^^

1. Es basa en la diferent mida de partícules:

2. Digues quines són tècniques de separació homogènies:

3. Es basa en la diferència de densitats de dos líquids immiscibles:

4. En l'extracció sòlid-líquid:

5. Aquesta tècnica consisteix en escalfar la mescla fins el punt d'ebullició d'un dels components que es vaporitza. Aquest vapor es condensa i es recull.

6. Un exemple de sedimentació seria:

7. Els floculants són:

8. Aquesta tècnica consisteix en aplicar una gran velocitat de rotació que provoqui que les partícules més denses s'allunyin de l'eix de rotació

9. Digues quines d'aquestes tècniques són heterogènies:

10. En la destil·lació fraccionada:

11. Es basa en la formació de cristalls del sòlid per la vaporització del líquid:

12. Es basen en la diferent capacitat d’interacció dels components d’una mescla a través d’una fase estacionaria, gràcies a un eluent o dissolvent que s’anomena fase mòbil.

13. La fase mòbil en cromatografia:

14. Amb la tècnica del buit en filtració:

15. La principal diferència entre l'evaporació i la destil·lació és: (múltiple resposta)

16. Amb quina tècnica separaries l'aigua de l'oli?

17. Amb quina tècnica separaries proteïnes?

18. Amb quina combinació de tècniques separaries una mescla de pedres dintre d'una dissolució d'aigua i alcohol?

19. Amb quina tècnica separaries sucre i aigua?

20. Amb quina tècnica separaries farina i sal?

Deixa un comentari