Els climes del món

«

Welcome to your Els climes del món

La temperatura i les precipitacions són els factors climàtics

Els elements del clima són (marca totes les correctes)

La distància del mar fa referència a la distància entre un punt de la Terra i el nivell del mar

Els climes càlids són:

El clima equatorial es caracteritza per...

El clima tropical es caracteritza per...

El clima desèrtic es caracteritza per...

El mediterrani es dona només en el Mar Mediterrani

La característica principal dels climes temperats és...

El clima oceànic es caracteritza per...

El clima mediterrani es caracteritza per....

El clima continental es caracteritza per...

El clima d'alta muntanya es dona...

Quins dels dos climes freds registra abundants rpecipitacions en forma de neu?

Deixa un comentari