3 Càlcul de mínim Comú múltiple i màxim comú divisor

«

Welcome to your 3 Càlcul de mínim Comú múltiple i màxim comú divisor

Calcula el m.c.d. de 60 i 72 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.d. de 6 i 4 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.d. de 12 i 56 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.d. de 12, 20 i 50 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.d. de 84 i 14 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.d. de 75 i 45 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.d. de 9 i 70 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.d. de 90, 12 i 10 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.d. de 5, 15 i 13 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.d. de 150, 90 i 70 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.m. de 60 i 72 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.m. de 6 i de 4 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.m. de 12 i 56 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.m. de 12, 20 i 50 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.m. de 84 i 14 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.m. de 75 i 15 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.m. de 9 i 70 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.m. de 90, 12 i 10 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.m. de 5, 15 i 13 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Calcula el m.c.m. de 150, 90 i 70 a la teva llibreta i escull la resposta correcta

Deixa un comentari