Vectors i Rectes 1

Materials quart d’ESO

Vectors i Rectes 1

Professor/a: Josep Maria Vilarrasa

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te:

Descripció:

La geometria analítica és la part de les matemàtiques que fa ús de l’àlgebra per descriure i analitzar figures geomètriques. S’utilitza un sistema de coordenades cartesianes, en el qual un punt del pla queda determinat per dos nombres reals, que són l’abscissa i l’ordenada del punt. D’aquesta manera, a qualsevol punt del pla li corresponen sempre dos nombres reals ordenats (abscissa i ordenada) i, recíprocament, a un parell ordenat de nombres reals ordenats, correspon un únic punt del pla. Conseqüentment, en el sistema cartesià s’estableix una correspondència entre un concepte geomètric com és un punt del pla i un concepte algebraic com és un parell de nombres ordenat. Aquesta correspondència constitueix el fonament de la geometria analítica. A partir dels punts es defineixen altres eines, com són els vectors i les rectes. Tot aquest conjunt d’eines té àmplies aplicacions, sobretot en física, enginyeria i tractament gràfic d’imatges.

Qüestionari