Trigonometria 1 – Teoria

Materials quart d’ESO

Trigonometria 1 – Teoria

Professor/a: Josep Maria Vilarrasa

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te:

Descripció:

La trigonometria (del grec : “la mesura de triangles”) és una branca de les matemàtiques que tracta les relacions internes dels triangles. Té relació directa amb la geometria, sent una de les bases de la geometria analítica (vectors, rectes, etc …). Les magnituds essencials que s’utilitzen són les distàncies i els angles. Té moltes aplicacions: la tècnica de la triangulació s’usa en astronomia per a mesurar la distància a estels propers, en topografia per a fer mapes i en sistemes de navegació per satèl·lit, per posar-ne només tres. Per poder treure tot el partit a aquesta eina matemàtica, convé repassar bé els càlculs amb fraccions i amb arrels i, al final de la unitat, confeccionar-se un bon formulari on es recullin els conceptes i fórmules més importants. Les fórmules és millor no intentar memoritzar-les. És molt millor consultar el formulari cada vegada que volguem resoldre un exercici i se’ns oblidi alguna cosa. si fem prou exercicis, després recordarem les fórmules amb facilitat..

Qüestionari