Socialisme, anarquisme i imperialisme

Materials quart d’ESO

Socialisme, anarquisme i imperialisme

Professor/a: Andrea Moreno

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te:

Descripció:

Com a consequüència de la industrialització, especialment de la Segona Revolució Industrial, van sorgir, entre els obrers, alguns moviments socials que buscaven unes millores laborals i de qualitat de vida. Poc a poc, aquests moviments es van convertir en ideologies concretes que avui en dia coneixem com a socialisme i anarquisme. A banda, aquesta segona onada d’industrialitació també va comportar la necessitat d’expandir mercats i la manera que van tenir de fer-ho els països europeus va ser la colonització de territoris poc coneguts, a Àsia i Àfrica. Això va comportar múltiples conseqüències a nivell polític, economic i social.

Qüestionari