Reaccions químiques: velocitats de la reacció i factors

Materials quart d’ESO

Reaccions químiques: velocitats de la reacció i factors

Professor/a: Josep Maria Vilarrasa

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te:

Descripció:

En aquesta unitat formativa hi trobarem dos vídeos. En el primer s’expliquen tots els conceptes teòrics que envolten la velocitat de reacció. En el segon vídeo, s’expliquen uns quants exercicis per practicar aquests conceptes.

Qüestionari