Reaccions de neutralització

Materials quart d’ESO

Reaccions de neutralització

Professor/a: Josep Maria Vilarrasa

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te:

Descripció:

Es descriuren tots els punts importants que envolten les reaccions de neutralització, tractant-se tots els possibles casos. També es parla d’utilització d’indicadors, de parells àcid-base conjugats, de la diferència entre punt final i punt d’equivalència. S’utilitza un simulador per visualitzar una mica millor tot allò que s’ha explicat i al final s’inclouen dos exemples pràctics d’exercicis sobre reaccions de neutralització.

Qüestionari