Polinomis i fraccions 3 – Ruffini

Materials quart d’ESO

Polinomis i fraccions 3 – Ruffini

Professor/a: Josep Maria Vilarrasa

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te:

Descripció:

En aquesta unitat didàctica s’explica en profunditat la regla de Ruffini i la seva relació amb el Teorema del Residu. Totes dues eines juntes resulten de gran importància a l’hora de factoritzar un polinomi, trobar les seves arrels, simplificar fraccions algèbriques, etc … En definitiva, són eines indispensables per a gran quantotat de càlculs en unitats posteriors.

Qüestionari