Polinomis i fraccions 2. Factorització i divisibilitat.

Materials quart d’ESO

Polinomis i fraccions 2. Factorització i divisibilitat.

Professor/a: Josep Maria Vilarrasa

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te:

Descripció:

Repàs de tots els conceptes al voltant de les arrels d’un polinomi, divisibilitat, factorització i determinació del mcd i mcm de polinomis. Tots aquests conceptes resulten essencials per a les operacions amb fraccions algèbriques, sobretot a l’hora de simplificar i fer denominador comú. Resulta molt important aplicar els procediments al peu de la lletra i això no s’aconsegueix intentant memoritzar-los sinó practicant molt, és a dir, fent molts exercicis.

Qüestionari