Naixement i evolució del moviment obrer. Segona revolució industrial.

Materials quart d’ESO

Naixement i evolució del moviment obrer. Segona revolució industrial.

Professor/a: Andrea Moreno

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te:

Descripció:

Coneixem com a Segona Revolució Industrial el segon període d’industrialització que van protagonitzar alguns països. Es diferencia de la primera per les zones on va tenir lloc, els diferents tipus de matèries primes i les diferents indústries que es van engegar en aquest període. Degut a les condicions laborals dels treballadors d’aquestes indústries, aquests es van començar a organitzar per poder aconseguir millors condicions de vida.

Qüestionari