Modal verbs

Materials quart d’ESO

Modal verbs

Professor/a: Mercè Pallarols

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te:

Descripció:

Aquesta unitat tracta sobre els “modal verbs”. Així doncs, veurem què són, quines característiques tenen i de quins tipus n’hi ha:

OBLIGATION: must, have to

PROHIBITION: can’t, mustn’t

NO OBLIGATION: don’t have to

ADVICE: should, had better, ought to

ABILITY: can, could, be able to

CERTAINTY: must, may/might/could, can’t

PERMISSION: can, could, may

Qüestionari