La matèria: enllaç: iònic, covalent o metàl·lic. Forces intermoleculars

Materials quart d’ESO

La matèria: enllaç: iònic, covalent o metàl·lic. Forces intermoleculars

Professor/a: Víctor Maixé

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te:

Descripció:

En aquesta unitat treballarem les diferents formes d’unió entre àtoms i molècules. Diferenciarem els diferents enllaços d’unió i les interaccions intermoleculars segons la seva força d’intensitat.

Qüestionari