Forces i moviment.

Materials quart d’ESO

Forces i moviment.

Professor/a: Josep Maria Vilarrasa

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te:

Descripció:

Les forces que actuen sobre un cos condicionen el seu estat de moviment. Ara bé, estem tan acostumats a viure a la Terra, envoltats d’aire, i a observar que qualsevol moviment necessita una força impulsora, que som incapaços de concebre que un cos es pugui moure sense la presència de forces. Les forces són responsables només dels canvis en el moviment dels cossos, i no són necessàries per mantenir un moviment quan aquest ja existeix. En aquests unitat, podrem respondre preguntes com les següents :  1) Quina funció fa el paracaigudes ? ; 2) Per què hem de frenar-nos si anem amb patins sobre gel i si no ho féssim continuariem en moviment ? ; 3) Per què quan anem amb cotxe i frenem de cop se’ns tira el cos endavant ? ; 4) Per què quan engeguem a la muntanya russa se’ns tira el cos enrere ?. Comprovarem que, si s’exerceix una mateixa força sobre dos cossos amb masses diferents, el canvi de velocitat es notarà més en el cos que té una massa més petita. Es podria dir que la massa d’un objecte és una mesura de l’oposició que aquest ofereix als intents de modificar el seu moviment.

Qüestionari