Equacions 3. Sistemes de equacions mitjançant els 3 mètodes

Materials quart d’ESO

Equacions 3. Sistemes de equacions mitjançant els 3 mètodes

Professor/a: Josep Maria Vilarrasa

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te:

Descripció:

Un sistema d’equacions lineals és un conjunt d’equacions (lineals) que tenen més d’una incògnita, sempre amb exponent 1 (recordem que aquest exponent no s’escriu). Les incògnites apareixen en diverses de les equacions però, no necessàriament en totes. El que fan aquestes equacions és relacionar les incògnites entre elles. Resoldre aquest tipus de problemes (un sistema) consisteix en trobar el valor per a cada incògnita de manera que es compleixin totes les equacions del sistema alhora. Però, no sempre existeix solució, o bé en poden existir infinites. Si hi ha una única solució (un valor per a cada incògnita) es diu que el sistema és compatible determinat. Els altres tipus els esmentarem per saber el significat de determinats resultats amb què podem trobar-nos en els nostres càlculs. Per resoldre un sistema (compatible determinat) necessitem tenir al menys tantes equacions com incògnites i han de ser linealment independents. Això vol dir que cap equació ha de ser el resultat de combinar entre sí les altres mitjançant sumes o restes.

Qüestionari