Equacions 1. De segon grau, completes i incompletes.

Materials quart d’ESO

Equacions 1. De segon grau, completes i incompletes.

Professor/a: Tomas Serrano

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te:

Descripció:

En aquesta unitat didàctica es tracten les equacions de segon grau, tant completes, com incompletes.

En primer lloc farem un petit recordatori per tal de situar les equacions de segon grau dintre dels diferents tipus d’equacions que coneixem, o que haurem d’estudiar més endavant.

  • Donarem la definició del concepte d’equació de segon grau i quina és la seva expressió matemàtica.
  • Veurem quines són les equacions de segon grau completes i com es poden resoldre.
  • Veurem quines són les equacions de segon grau incompletes i com es resolen.
  • Contestarem la pregunta de sí és possible saber quantes solucions té una equació de segon grau sense haver-la de resoldre.

Al video veureu una bona quantitat d’exemples i un parell d’exercicis resolts.

Espero que us agradi!

Qüestionari