Configuració electrònica de l’àtom: Relació amb la taula periòdica

Materials quart d’ESO

Configuració electrònica de l’àtom: Relació amb la taula periòdica

Professor/a: Josep Maria Vilarrasa

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te:

Descripció:

En aquesta unitat estudiem les configuracions electròniques dels àtoms i la seva relació amb la Taula Periòdica dels elements de Mendeleiev, així com amb les propietats químiques dels elements. Comencem repassant la base teòrica de les configuracions electròniques, que es troba en el model de Bohr que va originar el model actual de l’àtom, per aplicació dels principis de la Mecànica Quàntica. Després s’expliquen les bases de la construcció de les configuracions electròniques : els diferents tipus d’orbitals i els electrons que s’hi poden allotjar, la manera d’ordenar-los segons llur energia amb el diagrama de Möller, i finalment hem de recordar el requeriment d’ordenar els orbitals per nivells d’energia per extraure’n la informació química que ens interessa. Finalment, observarem com la Mecànica Quàntica preveu la situació exacta d’un element dins la Taula Periòdica, de manera que teoria i pràctica s’adiuen mútuament.

Qüestionari