La matèria: propietats de les substàncies i classificació

Materials quart d’ESO

La matèria: propietats de les substàncies i classificació

Professor/a: Josep Maria Vilarrasa

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te:

Descripció:

En aquesta unitat formativa aprendrem com classificar les substàncies i les seves propietats. És un requisit indispensable per després poder separar les diverses substàncies al laboratori, ja que, segons quines siguin les propietats i en quin tipus pertanyen, ja sabrem quin mètode de separació haurem d’utilitzar.

Qüestionari