Canvis d’unitats per factors de conversió

Materials quart d’ESO

Canvis d’unitats per factors de conversió

Professor/a: Josep Maria Vilarrasa

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te:

Descripció:

Avui dia, el Sistema Mètric Decimal, fruit de la Revolució Francesa, encara no està mundialment difós. Això fa necessari convertir unes unitats en altres. La conversió d’unitats és la transformació d’una unitat en una altra. Un mètode per a realitzar aquest procés és amb l’ús dels factors de conversió. Anys enrera, s’utilitzaven les taules de conversió, però resultaven ser farragoses perquè s’havien de memoritzar. Per això aquí proposem un mètode que fa innecessària aquesta feixuga tasca memorística. N’hi hauria prou amb multiplicar la quantitat inicial i la unitat en què estigui per una fracció (factor de conversió) i el resultat seria l’altra mesura equivalent en la qual han canviat les unitats. Quan el canvi d’unitats implica la transformació de diverses unitats s’han d’utilitzar diversos factors de conversió un rere l’altre, de manera que el resultat final serà la mesura equivalent en les unitats que cerquem.

 

Qüestionari