Assingantura:

Reglas generales de acentuación: sílabas tónicas y átonas; palabras agudas, llanas y esdrújulas
Introducció a les socials i a la Geografia
Sons vocàlics tònics i àtons. L’apòstrof
Els climes de Catalunya i el Món. Zones climàtiques de la terra
La Terra a l’univers
Present Simple
Introducció a les civilitzacions hidràuliques
Les civiltizacions hidràuliques: Introducció a Mesopotàmia
Les civilitzacions hidràuliques: Introducció a Egipte
Palabras primitivas y derivadas
Els climes de Catalunya i el Món 2. Els climes de catalunya
Present Simple vs. Present Continuous 1
L’accentuació: síl·labes, diftongs i hiats.
Les civilitzacions hidràuliques 2 ( Egipte i Mesopotamia). L’organització social.
Les civilitzacions hidràuliques 2: l’organització social a l’Antic Egipte
Les civilitzacions hidràuliques 3 (Egipte i Mesopotamia). El món de la mort.
Càlcul de mínim Comú múltiple i màxim comú divisor
La religió i el món de la mort a l’Antic Egipte
Classes de paraules: el substantiu, l’adjectiu i el determinant.
Classes de paraules: el substantiu, l’adjectiu i el determinant.
La civilització grega. Vídeo introductori del llegat de Grecia.
Classes de paraules: el verb i la conjugació.
El llegat de la Grècia Clàssica
La civilització grega 2. La democràcia.
L’estructura de la paraula: lexema i morfema
La civilització grega 3. Les polis.
La formació de paraules: composició i derivació.
El grado del adjetivo: positivo, comparativo y superlativo
Los determinantes 1
La Prehistòria: vídeo introductori etapes
El Renaixement
El sustantivo – tipos de sustantivos, género y número
Els romans 4.Tarraco