És important buscar fórmules per tal d’avançar amb l’educació en aquests moments difícils de confinament i incertesa. El portal Videolearn té la finalitat d’oferir un suport de consulta i coneixements al estudiants que estan realitzant un dels cursos de l’ESO oferint materials específics del currículum acadèmic de secundària.

Qüestionaris
Vídeos
Excercicis

Aquestes matèries estan gravades en càpsules de vídeo, on el professorat explica els continguts d’una forma didàctica. Aquests documents en vídeo van acompanyats per uns exercicis o qüestionaris autoavaluables per tal que l’alumna/e pugui ser autosuficient per realitzar les feines i assolir els coneixements.

Qui genera els continguts?

Tenim un equip docent que té una llarga experiència amb l’ensenyament, són professors/es que actualment estan impartint classes als Instituts i de manera descentralitzada es van creant nous continguts i renovant els materials.

noia-pared

A qui va dirigit aquest portal?

Aquest portal el podrà utilitzar qualsevol alumna/e que estigui realitzant algun dels cursos de l’ESO. No pretén substituir la formació acadèmica tradicional, sinó oferir un recolzament acadèmic per tal de poder assimilar de la millor manera els conceptes que estiguin realitzant a l’institut.

Com ha sorgit aquest nou projecte educatiu?

A mesura que ha anat passant el confinament, els hàbits s’han hagut de canviar i ens hem adaptat a les noves circumstàncies, aprenent nous rols per la vida en confinament.

En el camp de l’ensenyament passa el mateix, cara el curs vinent,  amb totes les incerteses que hi ha a nivell educatiu, tenir accés a un portal on pots trobar tots els continguts  i exercicis del curs ajudarà a molts/es alumnes a trobar un espai de suport que complementi les classes presencials.

Sempre amb la visió de complementar els continguts per tal de que els/les nostres alumnes tinguin les millors eines per la seva formació.

El preu

Per poder accedir a tota la documentació d’un dels cursos de l’ESO, l’aumna/e s’ha de registrar i amb el consentiment dels pares, mares o tutors, fer el pagament d’una quota de 14€/ mensuals.

Cada principi de mes es procedirà al cobrament de la quota mensual. Des del moment en que s’hagi registrat el primer pagament l’alumna/e obtindrà un nom d’usuari i una contrasenya per accedir a tots els continguts del curs indicat.

Al ser un nou projecte aquest primer any, els continguts que es mostraran al principi de curs seran tots els del primer trimestre, conforme vagi avançant el curs anirem activant els continguts dels següents trimestres amb temps suficient per quan s’imparteixin a l’institut.