Videolearn és un portal amb vídeos explicatius, qüestionaris i exercicis pràctics, generats per un equip docent actiu en diferents IES oficials i amb titulació universitària. Creat amb l’objectiu de facilitar l’estudi dels alumnes a casa, Videolearn creix en continguts per tal d’incloure totes les assignatures curriculars de l’ESO.

Es un projecte viu, que poc a poc va ampliant el seu gruix, gràcies a un equip de professors i professores d’institut i d’escoles oficials que entenen que la formació presencial no és l’única manera d’ensenyar als nostres filles i filles

Amb un petit gest, ajuda'ns a fer creixer aquest projecte

Adhereix-te al grup de persones que creuen en el portal de Videolearn.