Vectors i rectes: 2

  • Autor de l'entrada:
  • Categoria de l'entrada:

Equació de la recta que passa per dos punts. Vector director d’una recta. Representació gràfica. Punts de tallada de la recta amb els eixos. Rectes paral·leles i secants. Rectes perpendiculars.

Continueu llegintVectors i rectes: 2

Funcions 2

  • Autor de l'entrada:
  • Categoria de l'entrada:

Imatges i antiimatges Anàlisi de funcions de primer grau, de proporcionalitat inversa, de segon grau, exponencials, logarítmiques i definides a trossos. Representació de funcions. Continuïtat, intervals de creixement i decreixement,…

Continueu llegintFuncions 2

Funcions 1

  • Autor de l'entrada:
  • Categoria de l'entrada:

Concepte de funció Les diferents representacions per descriure una funció, a partir d’un text, una taula de valors. Domini i recorregut

Continueu llegintFuncions 1