Un portal amb vídeos explicatius, qüestionaris i exercicis pràctics, generats per un equip docent actiu en diferents IES oficials i amb titulació universitària. Creat amb l’objectiu de facilitar l’estudi dels alumnes a casa, Videolearn creix en continguts per tal d’incloure totes les assignatures curriculars de l’ESO, trimestre per trimestre i assignatura per assignatura.

L’ESO és un moment important per a tots els alumnes. És una etapa de la formació de les noies i els nois en què han d’adoptar una nova actitud davant dels estudis. Han d’aprendre a estudiar, dia a dia. Sovint, ja no val posar-se a estudiar tot just el dia abans de l’examen. Amb l’ESO s’inicia un moment en què el repàs diari, el suport constant un cop a casa, resulta cabdal per poder avançar amb pas ferm. Davant d’això, són molts els estudiants (i les mares i els pares) a qui els costa trobar les eines i els suport necessaris. I per això neix Videolearn: una idea revolucionària que ofereix a nois i noies una eina en línia pràctica, efectiva i homologable.

Amb un petit gest, ajuda'ns a fer creixer aquest projecte

Adhereix-te al grup de persones que creuen en el portal de Videolearn.

Des de casa, com a l’Institut

A les dificultats recurrents que l’ESO suposa per a un bon nombre de joves, la pandèmia, el confinament; en definitiva, l’allunyament de l’aula, ha accentuat encara més els problemes per poder mantenir un bon seguiment de totes les assignatures. Així mateix, la pandèmia de la COVID-19 també ha suposat per a pares i mares una dificultat afegida a l’hora d’acompanyar els fills en l’estudi diari i en el seguiment de les diferents assignatures. Però www.videolearn.cat hi posa solució. I no només és la solució per a poder seguir les assignatures curriculars a través de materials generats per professors en actiu i amb titulació universitària, sinó que és una eina de repàs, aprofundiment i comprensió, de fàcil accés per a tothom. Com un professor particular, però en línia. Es tracta, al capdavall, d’un espai de consulta i de suport a la formació que supera la presencialitat utilitzant les eines que l’entorn digital permet.

Vídeos, qüestionaris i exercicis

Videolearn s’estructura per cursos (de primer a quart d’ESO) i, cada curs, en les principals assignatures que conformen el currículum competencial oficial. Cada alumne es registra al seu curs acadèmic i, amb el consentiment de les famílies i pagant una quota mensual, té accés obert a tots els continguts del seu curs. Cada assignatura conté vídeos formatius fets per professors en actiu i amb titulació universitària, per tal de garantir-ne la màxima qualitat. Els mateixos professors son els encarregats de dissenyar exercicis i qüestionaris autoavaluables.

D’aquesta manera, es garanteix que els alumnes puguin avançar en la comprensió i les competències de cada signatura sense problemes i amb garanties.

Amb aquesta estructura docent en línia, es busca un acompanyament integral. Per un costat, gràcies al vídeos l’alumne no perd ‘la veu’ del professor. Per l’altre, gràcies als exercicis i qüestionaris autoavaluables, l’alumne té la certesa de saber si tot ha estat comprès de forma correcta. Si no ha estat així, sempre es podrà tornar al vídeo explicatiu i reprendre els exercicis. En definitiva, www.videolearn.cat porta a cada alumne el professor a casa, tant per superar un possible confinament com, senzillament, per poder repassar i estudiar a casa per reforçar allò que s’ha après a l’institut o a l’escola.

Una plataforma que creix

Videolearn està en constant creixement. Amb una filosofia de plataforma col•laborativa, els continguts per a cada signatura són confegits gràcies a la tasca dels professors que s’hi adhereixen i hi volen col•laborar. Es tracta d’un projecte viu que poc a poc va ampliant el seu gruix, gràcies a un equip de professors i professores d’institut i d’escoles oficials que entenen que la formació presencial no és l’única manera d’ensenyar als nostres filles i filles.