Identitat del titular d’aquesta web.

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el titular del domini i pàgina https://videolearn.cat és:
Raó social: Inpublici Continguts Publicitaris. S.L.
C.I.F .: B-65821902
Direcció: Carrer Sant Llorenç 15b,  Castellar del Vallès 08211Barcelona
Telèfon: 93 714 98 90
Correu electrònic: info@inpublici.com

Condicions generals d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquesta pàgina web li atribueix la condició d’ “Usuari”, implicant la seva acceptació expressa i sense reserves de les condicions generals que estiguin publicades a https://videolearn.cat, en el moment en què accedeixi a la web. Per tant, l’Usuari haurà de llegir les presents condicions generals d’ús, en cadascuna de les ocasions en què es proposi accedir i, en el seu cas, utilitzar els serveis prestats a través d’aquesta web, ja que aquestes poden patir modificacions.
En aquest sentit, s’entendrà per “Usuari” a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes, desenvolupades a https://videolearn.cat

– Objecte i àmbit d’aplicació
Les presents condicions generals d’ús, regulen l’accés, navegació i ús de video.rafacorts.com , així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts tals com els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.
INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. podrà establir condicions particulars que seran d’aplicació per l’ús i / o contractació de serveis específics a les presents condicions generals d’aplicació supletòria.

– Condicions accés i utilització dels serveis
a) L’accés a https://videolearn.cat en principi té caràcter lliure i gratuït. Això no obstant, alguns dels serveis i continguts, poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte, sent d’aplicació en aquests casos, les condicions particulars creades a l’efecte que INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. posarà a la seva disposició prèviament a la contractació.
b) Els menors que pretenguin fer ús dels serveis continguts en aquest lloc web hauran de tenir el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals. Són aquests els únics responsables dels actes realitzats pels menors a càrrec seu.
c) En tot moment, l’Usuari ha de realitzar un ús lícit dels serveis d’aquesta web, d’acord amb les presents condicions generals, la legalitat vigent, la moral i l’ordre públic així com les pràctiques generalment acceptades a Internet.
d) L’Usuari garanteix que tota la informació aportada a través dels formularis de subscripció inclosos en aquesta web és lícita, real, exacta, veraç i actualitzada. Serà exclusiva responsabilitat de l’Usuari la comunicació immediata a INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. de qualsevol modificació que pugui donar-se en la informació subministrada.
e) L’usuari s’abstindrà de: introduir virus, programes, macros o qualsevol seqüència de caràcters amb la finalitat de damnar o alterar els sistemes informàtics d’aquesta web; obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu de recursos; captar dades incloses en aquesta web amb finalitat publicitària; reproduir, copiar, distribuir, transformar o posar a disposició de tercers els continguts inclosos en aquesta web; realitzar accions a través dels serveis inclosos en aquesta web que puguin lesionar la propietat intel·lectual, secrets industrials, compromisos contractuals, drets a l’honor, a la imatge i la intimitat personal de tercers; realitzar accions de competència deslleial i publicitat il·lícita.
f) Si per a la utilització i / o contractació d’un servei en https://videolearn.cat, l’Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li hagin estat subministrats i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que utilitzi a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari. En supòsits de robatori, pèrdua o accés no autoritzat a les seves contrasenyes, l’Usuari serà el responsable de la notificació immediata a INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. per tal de procedir a la seva cancel·lació. CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. en cap cas serà responsable de les accions realitzades per tercers no autoritzats mentre no es produeixi la notificació esmentada per part de l’usuari.

Drets de propietat intel·lectual i industrial.

INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els elements que integren https://videolearn.cat, incloent-hi la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular, i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d’autor, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, sons i altres elements continguts al lloc web.
En cap cas l’accés o navegació en https://videolearn.cat, implica renúncia, transmissió o llicència total o parcial de INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. per a ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial.
Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, copiat, distribució, comercialització, transformació, reutilització, comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts https://videolearn.cat, sense autorització expressa i per escrit de INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L., constitueix una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i / o industrial.

Règim de responsabilitats i garanties.

– INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació inclosa en https://videolearn.cat ; per tant, exclou qualsevol responsabilitat directa o indirecta per danys i perjudicis de tota naturalesa, derivada de la defraudació d’utilitat o expectatives que l’Usuari hagi dipositat en la mateixa.
– INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. declara que ha adoptat les mesures tant tècniques com organitzatives, que dins les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament de la web així com l’absència de virus i components nocius, però no pot fer-se responsable de: (a ) la continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis recollits en https://videolearn.cat (b) l’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (c) l’absència de virus i / o d’ altres components nocius en https://videolearn.cat; (d) la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’han adoptat; (i) els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de https://videolearn.cat
– L’usuari serà l’únic responsable davant de tercers, de qualsevol comunicació enviada personalment o al seu nom a https://videolearn.cat així com de l’ús il·legítim dels continguts i serveis continguts en aquesta web.
– INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. es reserva el dret a suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat a https://videolearn.cat amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Sempre que les circumstàncies ho permetin INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. publicarà a la seva web, amb antelació suficient, un avís indicant la data prevista per a la suspensió dels serveis.
– Els enllaços a altres pàgines web que, en el seu cas, existeixin en https://videolearn.cat poden portar a llocs web dels quals INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. no assumeix cap responsabilitat, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, sent la seva finalitat, informar l’Usuari d’altres fonts d’informació, de manera que l’Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.
– INPUBLICI CONTINGUTS PUBLICITARIS S.L. no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis inclosos al seu web. En conseqüència, no garanteix que l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis referits, s’ajustin a les presents condicions generals d’ús, ni que ho facin de forma diligent.