Les civilitzacions hidràuliques 3 (Egipte i Mesopotamia). El món de la mort.

Religió a Mesopotàmia En aquest video estudiaras diversos aspectes de la religió a la civilització hidràulica de Mesopotàmia. També veuràs aquests aspectes sobre el tema: El politeisme Els déus mesopotàmics…

Continueu llegintLes civilitzacions hidràuliques 3 (Egipte i Mesopotamia). El món de la mort.

Les civilitzacions hidràuliques 2 ( Egipte i Mesopotamia). L’organització social.

Les civilitzacions hidràuliques. L’organització social a Mesopotàmia En aquesta unitat podràs estudiar com s'organitzava la societat a la civiltizaió hidràulica de Mesopotàmia. També estudiaràs aquests aspectes: Com s'organitzava la societat…

Continueu llegintLes civilitzacions hidràuliques 2 ( Egipte i Mesopotamia). L’organització social.